Odziv ZNP na napad vodstva RTVS in DNS na tednik Reporter natisni


Pri Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) smo presenečeni ob odzivu vodstva RTV Slovenija in aktiva Društva novinarjev Slovenije na TVS na članek v tedniku Reporter, v katerem so tudi zapisi o novinarki RTV Eugeniji Carl. Pri tedniku Reporter so razkrili tesne družinske povezave novinarke Carlove s pomembnimi akterji v zgodbi o domnevni nelegalni gradnji družine Vitoslava Türka in statusu zemljišča, na katerem gradnja stoji. V skladu z novinarskim kodeksom bi se morala novinarka iz obravnave te teme izločiti, saj je v konfliktu interesov, na kar so v članku opozorili pri tedniku Reporter.


Namesto, da bi pristojni na RTV novinarko umaknili iz obravnave te zgodbe, je vodstvo javnega zavoda obsodilo Reporter, ki je konflikt interesov razkril. Zapisali so celo, da bodo »javno in po vseh možnih pravnih poteh zaščitili« novinarko. Pri DNS pa so razkritje družinskih povezav novinarke (z njenim bivšim možem in njegovo sedanjo ženo) razglasili kar za »obračunavanje s člani novinarkine družine«.


ZNP poziva RTV Slovenija, naj spoštuje kodeks novinarjev in etična merila ter programske standarde javne televizije. Preprečiti mora, da bi njeni novinarji obravnavali teme, kjer so v konfliktu interesov. Društvo novinarjev Slovenije pa pozivamo, naj preveri, kaj piše v novinarskih kodeksih, pa tudi v 24. členu njihovega kodeksa: »Če je novinar vpleten v dogodke, o katerih poroča, ali je v konfliktu interesov, mora to razkriti oziroma se mora kot novinar izločiti.«


Upravni odbor ZNP (2. 9. 2017)