Upravni svet Združenja novinarjev in publicistov natisni

Združenje novinarjev in publicistov je na rednem občnem zboru v Ljubljani 27. junija 2018 za predsednika izvolilo publicista dr. Matevža Tomšiča, za podpredsednika pa novinarja dr. Jožeta Možino. Poleg predsednika in podpredsednika so člani upravnega sveta ZNP še Tino Mamić, Irena Zagajšek, Igor Gošte, Nenad Glücks in Aleš Kocjan (tajnik). Nadzorni odbor sestavljajo Zlata Krašovec, Igor Guzelj in Metod Berlec.  

Člani Častnega razsodišča ZNP so Lea Kalc Furlanič, Aleksander Kolednik, Nenad Glucks (predsednik), Jože Možina in Matevž Tomšič.