Združenje novinarjev in publicistov
Manipulacije s tujimi strokovnjaki o zakonu o RTV natisni

Kmalu potem, ko je nadstrankarski predsednik države Danilo Türk za medije izjavil, da je zakonu o RTV treba dati priložnost (in je s tem ne prvim dejanjem znova dokazal, da v resnici drugačnih mnenj državljank in državljanov ne spoštuje), se je v tipični agitpropovski maniri oglasila še služba za odnose z javnostmi ministrice za kulture Majde Širca, ki je v imenu ministrstva selekcionirala posamezna pozitivna razmišljanja treh tujih strokovnjakov o zakonu o RTV, o katerem bomo odločali na referendumu to nedeljo. V resnici je tako ministrstvo tudi v imenu ministrice opravilo cenzurni poseg v mnenja teh strokovnjakov, saj bistvenega, na kar opozarjajo, v svojem sporočilu za javnost ni objavilo.

Moteče je, da tudi številni mediji iz ocen treh tujih strokovnjakov niso zmogli profesionalno pošteno prenesti tistega, na kar so omenjeni zelo resno opozorili! Na primer, da je v Šircinem zakonu:

  1. »preveč stvari, ki ohranjajo ali ustvarjajo odprte možnosti za politično ali administrativno vmešavanje v delovanje RTV Slovenija.«
  2. »da ni jasno, kakšna logika je vodila k uvedbi kolektivnega vodstvenega organa«
  3. »da je nadzorni svet v resnici mogoče opisati kot dejanski organ upravljanja s pooblastili za vodenje in sprejemanje odločitev, ki celo presegajo pooblastila uprave.«
  4. »da zakon daje vladi pravico do posega in zahteve po presojanju odgovornosti članov upravnih in nadzornih organov po lastni presoji kadarkoli in ne glede na to, kaj v zvezi s tem morda počnejo drugi organi RTV. Takšno pristojnost je mogoče zlorabiti, zato zakon ne bi smel dopuščati takšnih možnosti.«
  5. »da je to v nasprotju z določili zakona o tem, da je RTV Slovenija neodvisna pravna oseba.«

To so opozorila dr. Karola Jakubowicza iz Varšave, ki je bil naprošen, da poda svoje mnenje o zakonu o RTV. Toby Mendel pa je v imenu Centra za pravo in demokracijo posebej opozoril, da zakon na dveh področjih slabi neodvisnost RTV Slovenija.

Prvo je povezano z imenovanjem Nadzornega sveta, ki ima celo večje pristojnosti kot Svet RTV. Način imenovanja nadzornikov po prepričanju Mendela ni ustrezna zaščita pred političnim vmešavanjem. Če torej vlada obvladuje državni zbor, ji to dejansko omogoča nadzor nad nadzornim svetom, kar je v nasprotju z mednarodnimi in evropskimi standardi, poudarja Mendel. Poleg tega ima nadzorni svet bistvene pristojnosti nad RTV in pogosto izvaja nadzor nad pomembnimi dokumenti in odločitvami, preden ti pridejo do sveta RTV.

Drugo, trije organi, ki so predvideni za RTV Slovenija, pomenijo nepotrebno kompleksnost, opozarja Mendel. Še bolj problematično pa je prekrivanje vlog sveta RTV in nadzornega sveta glede ključnih dokumentov in procesa sprejemanja odločitev. Zelo verjetno je, pravi Mendel, da bo to povzročilo konflikte, ali še kaj hujšega. Po Mendelu bo torej nadzorna struktura RTV povzročala napetosti in konflikte, poleg tega pa še oslabila neodvisnost RTV Slovenija.

Michael A. Wagner, namestnik predsednika v pravnem oddelku EBU pa je Mirovnemu inštitutu, ki ga je prosil za analizo zakona o RTV, sporočil, da celovite analize ne more zagotoviti, zato je zgolj v nekaj stavkih dal informacijo, da zakon upošteva naloge, ki izhajajo iz zakonodaje Evropske unije in da je vesel, da lahko zakon štejemo za pomemben korak v pravo smer.

Ob tem naj dodamo, da je bil pobudnik preverjanja zakona o RTV Mirovni inštitut, ki pa sta ga tako Jakubowicz kot tudi Mendel zaprosila za pripravo kratke analize zakona, torej za to, da Mirovni inštitut povzame, kaj so osrednje teme javne razprave v Sloveniji glede zakona, da bi se še posebej ozrla na zakonska določila, ki urejajo ta vprašanja. Mirovni inštitut pa tega povzetka, ki ga je pripravil za tuje strokovnjake, na svojih straneh ni objavil.

 

 

Združenje novinarjev in publicistov

Upravni svet

Igor Kršinar, predsednik združenja

 

Odbor ZNP RTV SLO

Vinko Vasle

 

Ljubljana, 6. decembra 2010

 

Dodajamo še odgovor na trditve ministrice Majde Širca

 

Ministrica Širca in ministrstvo še kar zavajata!"ZNP nadaljuje napade na novi Zakon o RTVS, tokrat z napadom na Ministrstvo za kulturo, češ da je cenzuriralo mnenja tujih strokovnjakov o Zakonu o RTVS. Kar je seveda daleč od resnice. Ministrstvo za kulturo je na spletnih straneh v Novicah, ko je o tem prejelo sporočilo Mirovnega inštituta, objavilo Novico, da so se o Zakonu o RTVS izrekli tuji strokovnjaki. V sporočilu smo citirali splošno mnenje, povzetek o zakonu, ne pa mnenja o posamičnih rešitvah. In ravno zato smo v Novici opozorili in vse bralce napotili na spletno stran Mirovnega inštituta, kjer so mnenja v celoti objavljena.«

Tako se je ministrstvo za kulturo odzvalo na trditev ZNP, da je ministrstvo v petkovem sporočilu za javnost, ki ga je medijem razpošiljala Bojana Leskovar, cenzuriralo, izpustilo in ni objavilo resnih kritik, ki sta jih dva od teh tujih strokovnjakov namenila zakonu o RTV. Da ne bi v nedogled zapravljali časa z resnico, prilagamo faksimile sporočila za javnost, ki ga je prejšnji petek razpošiljala Bojana Leskovar. Naj govorijo fakti bruti!

V času »bitke« za propagandistično interpretacijo zakona o RTV, o katerem bo glasovanje na nedeljskem referendumu, pa se ministrica Majda Širca poslužuje metod, ki ji pač že zaradi ministrskega portfelja (za kulturo) niso v čast. ZNP zato znova opozarja na posamezna zavajanja, manipulacije in neresnice, nekatere so že na meji laži.

Ministrica je v polemiki z ZNP med drugim zapisala:

»…Prav tako ne držijo navedbe o stroških izstopa v zvezi s pokojninskimi zavarovanji, saj je prav Kapitalska družba ob sestanku s predstavniki zaposlenih in vodstva RTVS predstavila možnost nadaljnjega vplačevanja premij brez izgube kakršnihkoli pravic zaposlenih. Na sestanku smo bili prisotni tudi predstavniki pripravljalcev zakona. »Tako je ministrica za kulturo Majda Širca odgovorila na trditev Združenja novinarjev in publicistov, da bodo v primeru uveljavitve zakona o RTV zaposleni izločeni iz zaprtega sistema dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Kapitalski družbi. Navedbe ministrice so manipulacija in neresnične: predstavniki Kapitalske družbe so resda »predstavili možnost nadaljnjega vplačevanja premij brez izgube kakršnihkoli pravic zaposlenih«, kot trdi Širca, vendar so na sestanku jasno povedali, da je to mogoče le, če se spremeni zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ministrica pa je to zamolčala! Ta zakon pa pred sprejemom zakona o RTV v tem delu ni bil spremenjen in tudi post festum ne bo, ker se zaradi individualnih pravic v korist posameznih skupin (zaposlenih, socialnih itn.) celotnih zakonov ne spreminja, saj bi to bilo celo protiustavno. Zato je trditev ZNP, da bodo zaposleni v zvezi s tem finančno zelo prizadeti, še kako resnična! Zaposlenim se bo namreč ob prehodu iz zaprtega v javni sklad njihov privarčevani znesek zmanjšal najmanj za 31,5 odstotka, na celotno privarčevano vsoto pa bodo morali plačati še dohodnino. V nov javni sistem varčevanja bodo torej vstopili bistveno osiromašeni.

ZNP zatorej od ministrice Majde Širca pričakuje, da bo v propagandi za zakon, ki ga je spisala, uporabljala vsaj notorično preverljiva dejstva in prav takšne resnice. Zavajanja in laži imajo namreč kratke noge, kar bi ministrica iz stranke Zares že zaradi afere Ultra morala vedeti. In podobno je tudi z zavajanji ministrice, ko gre za njeno obelodanitev dejanskih mnenj tujih strokovnjakov, ki so bili zaprošeni, da njen zakon ocenijo. Njeno sporočilo za javnost je bilo tipični primer cenzurne laži.

 

 

Za Združenje novinarjev in publicistov

Igor Kršinar in

Vinko Vasle za Odbor ZNP RTV SLO

 
facebook

twitter

Aktualno

Priča smo najbolj brutalnemu posegu politike v medije do zdaj

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) z zaskrbljenostjo spremljamo namero vladajoče koalicije, da po postopku, ki je predviden tako rekoč za izredne razmere v državi, zamenja vodstvo RTV Slovenija. Tako brutalnemu političnemu posegu politike v javno RTVS in medije do zdaj še nismo bili priča.

Preberite več ...
 
Stališče ZNP o popravkih medijske zakonodaje


Stališče in predlogi Združenja novinarjev in publicistov o treh predlogih novel, ki jih je v javno obravnavo dalo ministrstvo za kulturo.

Preberite več ...
 
Vabilo

Vabljeni k ogledu pogovorov s slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu, ki jih bo v živo prenašal www.euportal.siPogovori bodo potekali v torek, 2. 2., med 15.30 in 17.30, in v sredo, 3. 2.,  med 17.00 in 18.30.

 
© 2007 Združenje novinarjev in publicistov.
Izdelava spletne strani: Alteralis, Matej Puntar s.p.
Vaš brskalnik ne podpira CSS-a.