Združenje novinarjev in publicistov
Primer Pirkovič natisni

Primer pritožbe Javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana v zvezi z ravnanjem urednika Igorja Pirkoviča


Javni zavod Živalski vrt Ljubljana uredniku oddaje Tednik na RTV Slovenija Igorju Pirkoviču očita, da je z neobjavo odgovora na navedbe novinarke Saše Perpar v prispevku »Kaj se dogaja v živalskem vrtu?«, objavljenem v oddaji Tednik 2. 6. 2014, kršil naslednja pravila Častnega razsodišča ZNP:


- Član ZNP je zavezan resnicoljubnosti,
- Objave v medijih morajo biti natančne, poštene in celovite,
- Ko je razvidno, da je bila objavljena resna netočnost, je novinar, ki je netočnost objavil, dolžan opozoriti medij, ki mora čim prej odpraviti napako z objavo preverjenih dejstev.


Kot v pritožbi pojasnjuje zastopnik Živalskega vrta, Odvetniška družba Hočevar – Mokorel, je bila na Igorja Pirkoviča in generalnega direktorja RTV Slovenija mag. Marka Fillija 11. 6. 2014 dana zahteva za objavo odgovora na objavljeno informacijo. Odgovor je po besedah pritožnika zanikal navedbe sodelujočih v prispevku, s tem da so bila dana tudi ustrezna pojasnila o temah, v zvezi s katerimi predhodno živalski vrt ni mogel dati pojasnil, saj z njimi kljub večkratnim pisnim prošnjam ni bil seznanjen.

Pritožnik nadalje pojasnjuje, da je 2. 7. 2014 prejel odgovor Igorja Pirkoviča, da odgovora ne bodo objavili, ker zahteve niso naslovili na odgovornega urednika (temveč zgolj na urednika) in ker je odgovor preobširen glede na prispevek, v njem pa tudi niso zanikali informacij, ki so bile v Tedniku podane.


Pritožnik trdi, da sta novinarka in urednik zahtevo neutemeljeno zavrnila, saj po njegovem mnenju ne držijo navedbe za zavrnitev, da je bil odgovor nesorazmerno daljši od prispevka ter da niso bile izrecno zanikane trditve v prispevku. Da takšni razlogi nimajo dejanske podlage, je mogoče razbrati iz odgovora na prispevek, ki izrecno zanika konkretne izjave sogovornikov in novinarke, poudarja
pritožnik.

2. odstavek 42. člena zakona o medijih pravi: »Vsakdo ima pravico od odgovornega urednika zahtevati, da brezplačno objavi njegov odgovor na objavljeno informacijo, v katerem se z dokazljivimi navedbami zanikajo, bistveno popravljajo ali bistveno dopolnjujejo navedbe o dejstvih in podatkih v objavljeni informaciji.«


Zakon o medijih določa, da je samo odgovorni urednik tisti, od katerega se lahko zahteva objava odgovora na objavljeno informacijo. Po besedah Pirkoviča je s tem pritožnika tudi seznanil, kar dokazuje z dopisom.


Urednik oddaje Tednik Igor Pirkovič glede na svojo funkcijo nima pristojnosti, da odloča o objavi odgovorov na objavljene informacije, ampak lahko to stori le odgovorni urednik. Pirkovič z neobjavo odgovora Javnega zavoda Živalski vrt na objavljeno informacijo v prispevku novinarke Saše Perpar tako ni kršil pravil Častnega razsodišča ZNP.


Častno razsodišče s strani pritožnika očitanih kršitev novinarke Saše Perpar ni obravnavalo. Častno razsodišče v skladu z 2. členom poslovnika obravnava in presoja kršitve pravilnika Častnega razsodišča ZNP s strani članov ZNP, na pobudo večine njegovih članov pa lahko obravnava tudi primere in pojave neetičnega ravnanja avtorjev novinarskih in uredniških vsebin, ki niso člani ZNP.


Zaključek. Častno razsodišče Združenja novinarjev in publicistov (ZNP) je v primeru Javni zavod Živalski vrt Ljubljana proti novinarki in uredniku oddaje Tednik na TV Slovenija Saši Perpar in Igorju Pirkoviču, ugotovilo, da urednik Igor Pirkovič ni kršil pravil Častnega razsodišča ZNP.


Postopek, ki je bil zaključen in po katerem sta bila izdana razsodba ali stališče častnega razsodišča ZNP, se lahko v skladu s poslovnikom častnega razsodišča obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje pol leta od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča častno razsodišče ZNP, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka.

 
facebook

twitter

Aktualno

Priča smo najbolj brutalnemu posegu politike v medije do zdaj

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) z zaskrbljenostjo spremljamo namero vladajoče koalicije, da po postopku, ki je predviden tako rekoč za izredne razmere v državi, zamenja vodstvo RTV Slovenija. Tako brutalnemu političnemu posegu politike v javno RTVS in medije do zdaj še nismo bili priča.

Preberite več ...
 
Stališče ZNP o popravkih medijske zakonodaje


Stališče in predlogi Združenja novinarjev in publicistov o treh predlogih novel, ki jih je v javno obravnavo dalo ministrstvo za kulturo.

Preberite več ...
 
Vabilo

Vabljeni k ogledu pogovorov s slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu, ki jih bo v živo prenašal www.euportal.siPogovori bodo potekali v torek, 2. 2., med 15.30 in 17.30, in v sredo, 3. 2.,  med 17.00 in 18.30.

 
© 2007 Združenje novinarjev in publicistov.
Izdelava spletne strani: Alteralis, Matej Puntar s.p.
Vaš brskalnik ne podpira CSS-a.