Združenje novinarjev in publicistov
Ali ministrica novinarskim funkcionarjem "plačuje" predvolilne usluge? natisni

Ljubljana, 6.4. 2009 - Ministrica za kulturo Majda Širca (Zares) je imenovala »ekspertno skupino« za pripravo predlogov novel zakona o medijih in zakona o RTVS. Z ministrstva so pojasnili, da so izbiro opravili po dveh kriterijih: po strokovnosti in relevantnosti  institucij. To razlago je treba razumeti zelo dobesedno. Del članov komisije so eminentni strokovnjaki, drug del pa nikakor ne, povečini gre za posameznike, ki niti formalne visokošolske izobrazbe nimajo, katerih skupni imenovalec pa je, da so zadnja leta, tudi z zlorabo institucij, ki jih vodijo, javno podpirali opozicijo, ki je na lanskih volitvah prevzela oblast. Navijaški odnos so pokazali tudi s pogostim manipuliranjem z javnim mnenjem, denimo z znamenito peticijo, ki je - kot smo že večkrat opozorili - vsebovala povsem neresnično oceno o tem, kdo obvladuje medije v državi. Položaj je bil - ko so v času kampanje za predsedniške volitve predajali peticijo parlamentu -  natančno obraten od tistega, kar so trdili podpisniki peticije. Za politike, ki jim je to koristilo, je to morda bila »odlična peticija«, za novinarje akterje in podpisnike, ki po kodeksu ne smejo lagati ljudem in morajo popravljati napake, če jih storijo, pa nerodna. So novinarji ali strankarski vojščaki, ki lažejo skupnosti? In če je zavajal sam vrh društva novinarjev, bodo ljudje novinarjem bolj ali manj zaupali, bodo časopise bolj ali manj kupovali, bodo plače boljše ali slabše, bo delovnih mest več ali manj?

Sklicevanje na relevantnost posameznih institucij ministrstva za kulturo ni razumen razlog, da v skupino ekspertov vlada vključi posameznike, ki niti najosnovnejših pogojev za sodelovanje v resni strokovni razpravi ne izpolnjujejo. Ministrica bi lahko mirno zahtevala, da društvo novinarjev  (ali tednik Mladina, če je bil to kriterij), sindikat novinarjev ali časopis Dnevnik najdejo koga, ki mu je uspelo končati vsaj fakulteto. A se za to - kot je razvidno iz spiska - ni odločila. Ali ministrica "plačuje" predvolilne usluge?  Ali ravna po načelu, ni važno ali ima izobrazbo, važno je, da je naš in da je bil pred volitvami priden?

V skupini so Sandra Bašič Hrvatin, Boris Bergant, Irena Brglez, Cene Grčar, Dejan Jelovac, Iztok Jurančič, Tanja Kerševan Smokvina, Miran Lesjak, Matej Makarovič, Marko Milosavljević, Brankica Petković, Marko Prpič, Grega Repovž, Mile Šetinc, Andraž Teršek, Barbara Verdnik, Jože Vogrinc, Emil Zakonjšek, Suzana Žilič Fišer in Jurij Žurej. 

 

Objavljamo protest upravnega sveta

Strokovnost brez izobrazbe?

 

odziv ministrstva,: 

  "Združenje novinarjev in publicistov je protestiralo Zakaj le?"

 

odgovor dr. Mateja Makaroviča  

 

odziv ZNP: 

"Ministrstvo odgovarja - Zakaj le?" 

 

Strokovnost brez izobrazbe? 

Ljubljana, 4.4. 2009 - V Združenju novinarjev in publicistov znova opozarjamo na aroganten odnos ministrice za kulturo Majde Širca, ki je pri imenovanju ekspertne skupine za pripravo predloga novel zakona o medijih in zakona o RTVS namerno obšla Združenje novinarjev in publicistov. Kriterija za izbor članov komisije naj bi bila njihova strokovnost na področju omenjene problematike in relevantnost institucij, iz katerih prihajajo. Združenje novinarjev in publicistov je organizacija, ki združuje strokovnjake, raziskovalce medijev in medijske profesionalce na različnih področjih medijskega ustvarjanja. Nesprejemljivo je torej, da v ekspertni komisiji ni formalnega predstavnika našega združenja kot ena od dveh stanovskih organizacij slovenskih novinarjev - poleg Društva novinarjev Slovenije, katerega predsednik Gregor Repovž seveda je član ekspertne komisije. Prepričani smo, da gre za diskriminacijo določene skupine novinarjev in določenega dela strokovnih organizacij na področju medijev. Od vlade združenje pričakuje pojasnila o formalni izobrazbi in strokovnih referencah zdaj povabljenih. V Združenju menimo, da je ministrica, če se sklicuje na stroko, dolžna zagotavljati strokovni nivo in upoštevanje formalnih izobrazbenih kriterijev. Ekspertna skupina v kateri je vrsta posameznikov brez visokošolske izobrazbe kaže nivo strokovnosti, ki ga ponuja ministrstvo. Na nesprejemljivi diskriminatorni odnos ministrice za kulturo je naše združenje opozorilo že ob postopku izbire generalnega direktorja direktorata za medije, ko je k sodelovanju na skrivaj povabila samo določene interesne skupine. Upravni svet Združenja novinarjev in publicistov je 20. marca na ministrico naslovil dopis, v katerem smo jo obvestili, da želimo sodelovati v ekspertni skupini za medijsko zakonodajo, 24. marca pa smo o tem še posebej obvestili tudi predsednika vlade Boruta Pahorja. Na naš poziv nista odgovorila ne ministrica ne predsednik vlade, čeprav je slednji v svojih predvolilnih izjavah obljubljal konsenz pri spreminjanju medijske zakonodaje. Združenje novinarjev in publicistov bo o diskriminatornem ravnanju ministrice za kulturo Majde Širca in vlade Boruta Pahorja obvestilo domačo in tujo javnost ter organizacije, ki se ukvarjajo z mediji in človekovimi pravicami v Sloveniji in v svetu.


Upravni svet ZNP     

__________________________________________________________________

 Odgovor ministrstva za kulturo na pismo

 Sporočilo javnosti,  Ljubljana, 8.april 2009

 

Združenje novinarjev in publicistov je protestiralo Zakaj le? 

Ekspertna skupina za pripravo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih ter predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija je posvetovalno telo ministrice. V to krovno delovno skupino so imenovani tako predstavniki institucij kot posamezniki, ki so v dosedanjih razpravah o medijskem pravnem sistemu izkazali dovolj široko vedenje in pripravljenost za boljše urejanje področja. Seveda pa bodo v nadaljevanju (v podskupinah, ki se bodo posvečale specifičnim  problemom) sodelovali tudi vsi tisti, ki želijo sodelovati pri reševanju različnih vprašanj. Teh je namreč zelo veliko in jih bomo z veseljem vključili v razpravo (od posameznih sindikatov, Združenja novinarjev in publicistov, Sveta zaposlenih na RTV, posameznih novinarjev, urednikov, predstavnikov združenj v Gospodarski zbornici, operaterjev do predstavnikov z univerz ...).

Oglasilo pa se je Združenje  novinarjev in publicistov ter protestiralo, ker niso v  ekspertni skupini, ki jo je imenovala ministrica. Zakaj le?! Med člani ekspertne skupine za pripravo medijske zakonodaje je tudi dr.Matej Makarovič. Dr.Matej Makarovič je bil med ustanovnimi člani Združenja novinarjev in publicistov, na občnem zboru v Lukovici pa lani izbran tudi za člana Upravnega sveta ZNP. V mandatu prejšnje vlade je sodeloval pri večini medijskih raziskav, njegov prispevek pri pripravi novel zakonov bo zagotovo izčrpen. Protest združenja je zato vsaj čuden, če ne še kaj drugega.

So pozabili na svojega ustanovnega člana namenoma? Ali so ga namenoma prezrli? V ZNP je torej prav dr.Matej Makarovič tisti, ki se je z medijsko zakonodajo največ in najbolj vsebinsko ukvarjal.Ministrica pa pričakuje od ZNP konstruktivne predloge in tudi več sodelovanja kot v lanskem letu. Kot opozicijska poslanka v DZ je namreč uveljavljala spremembe Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ki so pomembno zaščitile avtorsko delo novinarjev in novinark pri t. i. klipingih. Združenje se - kljub njenemu vabilu za sodelovanje - ni aktivno odzvalo, pa čeprav so si predlagatelji z zakonsko spremembo trudili izboljšati materialne in pravne pravice novinarjev. Ministrica pričakuje, da se bodo člani ZNP tvorno vključili v razprave znotraj  specifičnih vprašanj, tako kot številni drugi, ki so izrazili interes za aktivno sodelovanje v delovnih podskupinah, njihov spisek je namreč zelo obsežen, pester in v poznavanju medijske  problematike in prakse tudi kvaliteten. Vseh, ki tako rekoč dnevno izražajo pripravljenost za sodelovanje pri spremembi medijskega zakona in zakona o RTVS, se na MK veselimo.  

 

Odnosi z javnostmi

Ministrstva za kulturo 

 

_______________________________________________________________ 

 
ODZIV NA SPOROČILO MINISTRSTVA ZA KULTURO, OBJAVLJENO POD NASLOVOM »Protestna izjava Združenja novinarjev in publicistov po mnenju ministrstva za kulturo čudna« (08.04.200

Ko me je ministrica za kulturo prek generalnega direktorja ministrstva povabila k sodelovanju v ekspertni skupini, namenjeni spremembam medijske zakonodaje, sem to vabilo sprejel ob logični predpostavki, da sem v skupino vabljen kot posameznik - ekspert s strokovnimi in znanstvenimi referencami na področju medijev. Nikdar ni bilo omenjeno, da naj bi v skupini predstavljal Združenje novinarjev in publicistov (ZNP), katerega član sem. Prav tako se ne morem strinjati z implicitno predpostavko, da bi moral šteti za predstavnika ZNP samo zato, ker sem njegov član. Po enaki logiki bi lahko kdo od mene zdaj pričakoval, da bom v ekspertni skupini zastopal še fakulteto, na kateri sem zaposlen, in poleg ZNP še vsaj dve drugi civilnodružbeni združenji, katerih ustanovni član prav tako sem in imata prav tako strokovni interes na področju medijev. Če bi hotel res biti njihov predstavnik, bi se moral z vsemi temi ustanovami in združenji vnaprej posvetovati o stališčih, ki jih bom zastopal, in pri tem seveda upati, da ne bodo eni od mene pričakovali drugačnih stvari kot drugi. Česa takega ne nameravam početi. Za predstavnika nekega združenja lahko šteje oseba, ki ima po njegovih pravilih pravico do tovrstnega predstavljanja (navadno je to predsednik) oziroma tisti, ki ga organi združenja za to posebej pooblastijo. Prav gotovo pa ne more biti ministrstvo tisto, ki samo odloča, kdo bo neko združenje v odnosu do ministrstva predstavljal. Naj torej sklenem, da sem v ekspertni skupini lahko izključno kot ekspert in kot nikogaršnji predstavnik, zato torej nisem in ne nameravam biti predstavnik ZNP v tej skupini.


dr. Matej Makarovič

 

 Odziv ZNP na sprenevedanje ministrice za kulturo Majde Širca

Pri Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) pozivamo ministrico za kulturo Majdo Širca, naj preneha z diskriminiranjem ZNP in naj omogoči sodelovanje predstavnika našega združenja v ekspertni skupini za pripravo nove medijske zakonodaje. Ob tem protestiramo zaradi ministričinega zavajanja javnosti, da sodeluje dr. Matej Makarovič v ekspertni skupini kot predstavnik združenja. ZNP ni bilo namreč nikoli povabljeno k sodelovanju v ekspertni skupini in dr. Makarovič ni bil vanjo vabljen kot predstavnik ZNP, temveč kot medijski strokovnjak. V nasprotju s tem je ministrica k sodelovanju v skupini povabila Društvo novinarjev Slovenije, ki ga zastopa njegov predsednik Grega Repovž. Slednji v skupino gotovo ni bil povabljen kot strokovnjak, saj ima le srednješolsko izobrazbo. ZNP pri pripravi medijske zakonodaje ne bo sodelovalo preko » delovnih podskupin«, kot pričakuje Širca, saj njegovi člani ne pristajamo na status drugorazrednih novinarjev.

Ljubljana, 8.4.209

Podpredsednik ZNP Nenad Glücks

_ _______________________________________________

Ministrstvo odgovarja - Zakaj le? 

 

Ljubljana, 9.4. - Združenje novinarjev ni trdilo, da je  ministrstvo za kulturo ravnalo kakorkoli napačno, ko je v strokovno skupino, ki pripravlja spremembe medijske zakonodaje, povabilo dr. Mateja Makaroviča in nekatere druge eminentne strokovnjake. Neresnična pa je trditev ministrstva, da je bil g. Makarovič povabljen kot predstavnik ali zastopnik ZNP. O tem ni bil obveščen g. Makarovič, o tem ni bilo obveščeno Združenje in tudi javnost ne, vsaj ne v sporočilih in sklepih, ki jih oblikuje ministrstvo. Da včasih zavajajo slabi novinarji, vemo. Da to počne kar ministrstvo za kulturo v sporočilih za javnost, je pa novost.

Iz združenja smo opozorili, da je diksriminatorno, ker je ministrica v strokovno skupino - ob strokovnjakih - imenovala predsednike posameznih organizacij in pri tem spregledala ZNP. Da je šlo za imenovanja po ključu organizacij, ki naj bi zastopale novinarje, in ne po kriteriju strokovnosti, nikakor ni sporno, saj po kriteriju strokovnosti dosedanjih imenovanj sploh ni mogoče utemeljiti. Iz združenja novinarjev in publicistov ministrici zagotavljamo, da bomo, če prejmemo vabilo, v skupino predlagali posameznika, zaradi katerega ne bo imela težav pri javnem pojasnjevanju, kako so lahko v strokovni skupini  posamezniki, ki jim niti fakultetne izobrazbe ni uspelo pridobiti in jih je očitno ministrica s sodelavci celo sama določila. Vsaj, če domnevamo, da je do drugih organizacij ravnala enako kot do ZNP, ki ga ni nič vabila ali obveščala o svojih odločitvah.

V združenju smo pred volitvami podpirali zamisli tako takrat opozicijske poslanke Širce kot vladnega poslanca Mira Petka, ko gre za plačilo avtorskih pravic tudi novinarjem. Tokratni poziv k sodelovanju, ko nas je ravno izločila, pa je čuden. Od ministrice pričakujemo, da bo vendarle kdaj prisluhnila tudi argumentom tistih, ki mislijo drugače od nje in da bo komunikacijo in vodenje razumela tudi v smislu, da ne more sprejemati odločitev v imenu tistih, s katerimi ne komunicira.  Predvsem pa, da bo poskusila poskrbeti za popravke napak v medijski zakonodaji, ki so posledica tako njenega dela v preteklosti kot dela politikov drugih strank, denimo na področju preprečevanja koncentracij, pravice do popravka in odgovora in celo tako temeljnih stvari kot je poimenovanj, ker se je v medijski zakonodaji za časopise uveljavila televizijska terminologija.

Hkrati v Združenju upamo, da bodo na ministrstvu zavrnili čudaške zamisli, da bi poskrbeli za monopolne dobičke ameriških lastnikov komercialne televizije na račun slovenskih podjetij s popolno prepovedjo oglaševanja na javni televiziji.

Sodelovanja, če bo ministrstvo poslej ravnalo bolj korektno do Združenja in javnosti, se veselimo.

Peter Jančič

 

 

 

 
facebook

twitter

Aktualno

Priča smo najbolj brutalnemu posegu politike v medije do zdaj

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) z zaskrbljenostjo spremljamo namero vladajoče koalicije, da po postopku, ki je predviden tako rekoč za izredne razmere v državi, zamenja vodstvo RTV Slovenija. Tako brutalnemu političnemu posegu politike v javno RTVS in medije do zdaj še nismo bili priča.

Preberite več ...
 
Stališče ZNP o popravkih medijske zakonodaje


Stališče in predlogi Združenja novinarjev in publicistov o treh predlogih novel, ki jih je v javno obravnavo dalo ministrstvo za kulturo.

Preberite več ...
 
Vabilo

Vabljeni k ogledu pogovorov s slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu, ki jih bo v živo prenašal www.euportal.siPogovori bodo potekali v torek, 2. 2., med 15.30 in 17.30, in v sredo, 3. 2.,  med 17.00 in 18.30.

 
© 2007 Združenje novinarjev in publicistov.
Izdelava spletne strani: Alteralis, Matej Puntar s.p.
Vaš brskalnik ne podpira CSS-a.