Združenje novinarjev in publicistov
Scenarij vnaprej zrežirane razrešitve na STA

    Združenje novinarjev in publicistov objavlja dokument, ki razkriva umazano vlogo vodje zastopstva novinarjev na STA Mihaela Šuštaršiča pri političnem obračunu direktorja STA Bojana Veselinoviča z odgovornim urednikom Borutom Meškom. Del vnaprej zrežirane razrešitve Meška in izredne odpovedi delovnega razmerja je tudi Šuštaršičevo dogovarjanje z direktorjem, kakšna vprašanja naj predstavniki zastopstva novinarjev postavljajo Mešku na pogovoru z njim. Šuštaršičevo dojemanje novinarske avtonomije v dopisu ostalima članoma zastopstva Urški Kristan in Juretu Kosu lahko na kratko opišemo kot »avtonomno služimo Pahorjevemu direktorju« pri montiranem procesu zoper odgovornega urednika.

Igor Kršinar, predsednik Združenja novinarjev in publicistov

__________________________________________________________________ 

V NADALJEVANJU OBJAVLJAMO CELOTNO VSEBINO DOKUMENTA:  

 

Ojla, Jure in Urška,


Predvidoma jutri ali pa najkasneje v torek se začne procedura za odstavitev Meška s položaja, ki jo jaz nameravam končati po hitrem postopku in sicer da bi bilo še isti dan storjeno vse, kar je potrebno za glasovanje. Začelo se bo tako, da bomo dopoldne dobili predlog direktorja o razrešitvi z utemeljitvijo. Potem bom jaz poslal obema, tako Mešku kot Veselinoviču, ločeni vabili na pogovor o tem predlogu, kar moramo storiti skladu s statutom uredništva (predloga spodaj).

Ta pogovor bi bil čez kako uro, dve. Predlog je ob 13.30. Takoj, ko bom poslal ta mejl, bom šel tudi osebno do njega, da mi potrdi, ali je prejel mejl in ali bo prišel na pogovor. Po moje sicer ne bo, kar bomo vnesli v zapisnik, da je odklonil, ampak pripravljeni moramo biti tudi na to, da vendarle pride. Vseeno pa moramo pogovor opraviti z direktorjem. Z Urško bova tu dovolj za sklepčnost, po mojih načrtih pa bi pogovor snemali in ga nato spravili v pisno obliko, Jure ti pa bi ga dobil tudi na mejl v zvočni obliki.

Pogovori bi sicer potekali v stilu "direktor trdi to in to, kakšno je vaše stališče". Nato pa "hvala, naslednje vprašanje" ... Z direktorjem se še pogovarjam, ali bi imeli tudi vprašanje, "kakšne finančne posledice bo imela ta razrešitev za STA, glede na to, da gre za razrešitev pred potekom mandata". Tu bi direktor morda lahko rekel le, da je to ločena stvar, da pa po drugi strani ne more odgovoriti na to vprašanje, ker bi potem lahko razkril vsebino individualne pogodbe med STA in Meškom, česar pa po zakonu ne sme. Če bo pa Meško sam razkril, da bo zahteval odpravnino, bo verjetno moral povedati tudi kakšno ... in potem bo ogorčenje na STA še toliko večje, ker bo sam razkril, da ima "pogodbo kot Kramar". V tem primeru potem lahko morda govorimo celo, da "uredništvo podpira razrešitev odgovornega urednika STA iz krivdnih razlogov"...

Nato moramo formalno sprejeti mnenje, v katerem bo razpisano že tudi glasovanje. To bo v petek 16.10., (Jure, žal ...), za komisijo pa bi imenovali mc, kk in mo. Sem se z njimi že pomenil. Predlog tega mnenja imata tudi spodaj. Prosim, da preučita to in mi sporočita še kake pomisleke, predloge in seveda, če se strinjata ... Skratka seja zastopstva o tem bi potekala deloma korespondenčno, zato te Jure prosim, da si jutri oz. v torek (ko bomo pač dobili predlog direktorja) še posebej pozoren na mejl. Po potrebi te tudi pokličem na telefon, če bo treba.

V predlogu mnenja je tudi nekaj "opcij"; po moje bi morali napisat tudi obrazložitev tega mnenja in vsebino pogovorov z Meškom, če bodo, da ne bo kdo rekel, da nam morajo kar prosto verjet na besedo, kaj smo se pogovarjali na teh pogovorih. Razmišljam, da bi pravzaprav kar objavil ta posnetek (na S:), vendar pa to pomeni, da ga bo skoraj ziher dobil tudi Reporter, ki ga bo lahko interpretiral kot "lov na čarovnice". Ampak bi bilo pa tako najbolj transparentno, kaj je Meško govoril (kar bodo zagotovo neumnosti). Po drugi strani pa je bolj varna zadeva, da ga imamo posnetega in napišemo "zapisnik". Tu pa je nevarnost, da se zapletemo v kako napa6no interpretacijo in morebitne popravke. Ampak ravno zato mora biti sneman. Ne glede na to, pa po moje ne more spremeniti našega mnenja, ne? :)

Evo, zdaj pa še predlogi mojih obvestil, prosim pa vaju, da mi povesta, če je ok:

---

Spoštovani odgovorni urednik STA Borut Meško,


Zastopstvo Uredništva STA je danes prejelo obvestilo direktorja STA Bojana Veselinoviča, da vas nameravava razrešiti s položaja, pri tem pa nas v skladu z Zakonom o medijih in Aktom o ustanovitvi STA naproša za mnenje uredništva v zvezi s tem.

V skladu s Statutom uredništva STA vas v imenu zastopstva vabim na pogovor, ki ga bomo opravili danes ob 13.30 v sejni sobi na sedežu STA. Prosim če udeležbo potrdite.

M ihael Suštaršič, vodja zastopstva

---

Spoštovani direktor STA Bojan Veselinovič,

Zastopstvo Uredništva STA je prejelo vaš predlog o razreSitvi odgovornega urednika STA Boruta Meška. V skladu s Statutom uredništva STA vas v imenu zastopstva vabim na pogovor v zvezi s tem predlogom, ki ga bomo opravili danes ob 13.30 v sejni sobi na sedeZu STA. Prosim de udeležbo potrdite.

Mihael Suštaršič, vodja zastopstva

---

Mnenje Zastopstva Uredništva STA glede predloga o razrešitvi odqovorneqa urednika STA Boruta Meška

Zastopstvo Uredništva STA je prejelo obvestilo direktorja STA Bojana Veselinoviča, da nameravava razrešiti s položaja odgovornega urednika STA Boruta Meška. Direktor pri tem v skladu z Zakonom o medijih in Aktom o ustanovitvi STA prosi za mnenje uredništva glede tega predloga. Razloge za razrešitev ste prejeli v posebnem obvestilu direktorja (če bo to dal ven, kar sem mu sicer predlagal).

V skladu s Statutom uredništva STA postopek pridobivanja mnenja uredništva o razrešitvi odgovornega urednika vodi zastopstvo. Zastopstvo je tudi že opravilo pogovor tako s predlagateljem kot odgovornim urednikom. Na podlagi zbranih podatkov je zastopstvo sprejelo naslednje stališče do predloga direktorja:

Zastopstvo Uredništva STA se strinja s predlogom direktorja STA Bojana Veselinoviča za razrešitev Boruta Meška s položaja odgovornega urednika STA in ima do tega predloga pritrdilno stališče.

V skladu s Statutom Uredništva se mora o tem stališču izreči uredništvo na tajnem glasovanju, ki bo potekalo potekalo v petek, 16. oktobra ž009, v 16. nadstropju sedeža STA na Tivolski 50 v Ljubljani od 10. do 18. ure.

Zastopstvo imenuje naslednjo komisijo za izvedbo g lasovanja:

Maja Cerkovnik, Karmen Kleiderman in Maja Oprešnik

V skladu s statutom uredništva lahko o stališču zastopstva glasujejo vsi člani uredništva in sicer tako, da se opredelijo za ali proti temu stališču. Glasovanje je veljavno, če se ga udeleži več kot polovica vseh upravičencev do glasovanja, stališče zastopstva pa je sprejeto, če zanj glasuje ved kot polovica tistih, ki so glasovali.


OBRAZLOŽITEV

Zastopstvo Uredništva STA je prejelo predlog direktorja STA Bojana Veselinoviča za razrešitev Boruta Meška s položaja odgovornega urednika STA, V skladu z Zakonom o medijih in Aktom o ustanovitvi, mora predlagatelj pred razrešitvijo pridobiti mnenje uredništva. V skladu s Statutom Uredništva STA postopek v zvezi s tem vodi zastopstvo.

Zastopstvo je opravilo pogovor tako z direktorjem kot odgovornim urednikom. Direktor je ponovil razloge, zakaj se je odločil Meška razrešiti s položaja odgovornega urednika, ki jih je članom uredništva že posredoval v posebnem obvestilu, medtem ko je Meško pogovor odklonil (najverjetneje). (Oz. če bo pristal na pogovor: "Odgovorni urednik pa je po večini te razloge zavrnil kot neupravičene in navedel, da gre za šikanirjanje.")

Možnost 1: Pogovor je bil sneman in je dostopen za interno uporabo pri vodji zastopstva (ali pa recimo na serverju, če se ga da zaklenit, da ni dostopen za kopiranje in pošiljanje preko mejla)

Možnost 2: Glede trditve, da ne opravlja ... je Meško odgovoril ...V zvezi s tem in onim, Meško pravi ...

Na podlagi teh pogovorov in tudi na podlagi prejšnjih mnenj zastopstva, še posebej pa mnenja z dne 29.5.2009, ko je zastopstvo pozvalo odgovornega urednika Meška k odstopu, direktorja Veselinoviča pa k ukrepanju, in na podlagi izjave šestih od sedmih urednikov z dne 4.6.ž009, v katerem Meška prav tako pozivajo k odstopu, je zastopstvo prišlo do sklepa, da se strinja s predlogom direktorja za Meškovo razrešitev. Meško namreč v svojih odgovorih ni prepričal zastopstva, da bi spremenilo mnenje z dne 29.5.2009.

(Če bo treba, bom tu sesul še kak njegov zagovor posebej, zakaj mu ne verjamemo)

Zastopstvo mora v skladu s statutom uredništva v vsakem primeru opraviti glasovanje o predlogu direktorja o razrešitvi odgovornega urednika. Zastopstvo se je odločilo, da to glasovanje opravi v petek, 16. 10. 2009 na sedežu STA, glasovanje pa bo potekalo od 10. do 18. ure. Odločilo se je tudi imenovati Majo Cerkovnik, Karmen Kleiderman in Majo Oprešnik v tričlansko komisijo za izvedbo glasovanja.

Komisiji bo pred glasovanjem izročilo tudi seznam upravičencev do glasovanja, komisija pa bo izvedla glasovanje. V skladu s statutom bo zastopstvo nato po končanem postopku predlagatelju predalo mnenje uredništva glede predloga o razrešitvi odgovornega urednika.

V Ljubljani, 12.10.2009

 

Mihael Šuštaršič

Urška Kristan

Jure Kos

 
facebook

twitter

Aktualno

Priča smo najbolj brutalnemu posegu politike v medije do zdaj

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) z zaskrbljenostjo spremljamo namero vladajoče koalicije, da po postopku, ki je predviden tako rekoč za izredne razmere v državi, zamenja vodstvo RTV Slovenija. Tako brutalnemu političnemu posegu politike v javno RTVS in medije do zdaj še nismo bili priča.

Preberite več ...
 
Stališče ZNP o popravkih medijske zakonodaje


Stališče in predlogi Združenja novinarjev in publicistov o treh predlogih novel, ki jih je v javno obravnavo dalo ministrstvo za kulturo.

Preberite več ...
 
Vabilo

Vabljeni k ogledu pogovorov s slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu, ki jih bo v živo prenašal www.euportal.siPogovori bodo potekali v torek, 2. 2., med 15.30 in 17.30, in v sredo, 3. 2.,  med 17.00 in 18.30.

 
© 2007 Združenje novinarjev in publicistov.
Izdelava spletne strani: Alteralis, Matej Puntar s.p.
Vaš brskalnik ne podpira CSS-a.